Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны АҶА аҟны ирҳәеит аԥсабара аҟны амцакрақәа шырацәахаз

© Sputnik / Илья Питалев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аусбарҭаҟны ирҳәеит Аҟәеи Аҟәа араиони рыҟны мчыбжьык аҩнуҵаҟа 11 былра ашәҟәы ишҭагалоу.
АҞӘА, нанҳәа 7 – Sputnik. Аԥсны аҵыхәтәантәи амчыбжь азы иааларҟьаны аԥсабаратә былрақәа рацәахеит. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амца арцәаҩцәа ражәақәа рыла, абылра ахҟьозар ҟалоит анхацәа ашоура бааԥс азы рыдгьыл қәаарыхарҭақәа рыҟны имҩаԥырго арыцқьарақәа.

Аԥсны АҶА аҟны ирҳәеит, ас еиԥш иҟоу аусурақәа амҩаԥгара зынӡа ишыҟамло, ашәарҭара шаԥнаҵо, уи иахҟьаны абнарақәа амца ркыр шалшо.
Ажәабжьқәа зегьы
0