Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсныҟа "Иаку абилеҭ" ала х-нызқьҩык рҟынӡа ауаа ааит

© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы, переданные районам Абхазии, 18 июня 2019
Новые автобусы, переданные районам Абхазии, 18 июня 2019 - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Иаку абилеҭ" ала Аԥсныҟа аԥсшьаҩцәа раагара мшаԥымзаз иалагеит, ихыркәшахоит цәыббра 30 рзы.
АҞӘА, нанҳәа 9 – Sputnik. Аԥсныҟа "Иаку абилеҭ" ала х-нызқьҩык рҟынӡа ауаа ааит, абри атәы лҳәеит "Иаку атранспорттә дирекциа" апресс-маӡаныҟәгаҩ Викториа Шестакова.
Шестакова лажәақәа рыла, арҭ арбагақәа 2022 шықәсазы аасҭа 1,5 еиҳауп. 2022 шықәсазы амаҵзура рхы иадырхәон аиҳарак ԥхынгәымзазы. Шестакова ишылҳәо ала 44% апассаџьырцәа иаауеит Пицундаҟа, 27% - Гаграҟа. Арҭ арбагақәа шамахамзар аҽаԥсахӡом.
"Аԥсныҟа иаар зҭаху еиҳа-еиҳа ирацәахоит. Уи гәахәароуп. Аус ааулоит ԥхьаҟагьы ауаа ишахәҭоу рымҩангаразы", - лҳәеит лара.
Викториа Шестакова лгәаанагарала "Иаку абилеҭ" ала аԥсшьаҩцәа аныҟәара рзыманшәалоуп, ирзаԥҵоуп уахи-ҽни рызҵаарақәа аҭак ахьроуа амаҵзура.
"Иаку абилеҭ" ала урҭаар алшоит Гагра, Пицунда, Гәдоуҭа, Афон Ҿыц, Аҟәа.
Новый автобус  - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.04.2023
Аԥсны
Аԥсныҟа "иаку абилеҭ" ала аныҟәара хацыркхеит
Ажәабжьқәа зегьы
0