Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Бабышьра ақыҭаҿ иҟалаз ауаҩшьра иахҟьаны ашьаусҭҵаара хацыркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукПрокуратура агудзерского района РА
Прокуратура агудзерского района РА - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Адырра ыҟоуп ауаҩшьра ҵаҵӷәыс иаман аҭаацәараҿы иҟалаз аимак ҳәа.
АҞӘА, нанҳәа 15 – Sputnik. Гәылрыԥшь араион апрокуратура ашьаус хацнаркит ауаҩшьра ҟаиҵеит ҳәа агәҩара ззыҟоу Ҳаџьараҭ Асланӡиа иганахьала. Абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада.

Заанаҵтәи аусҭҵаарала ауаҩшьра ҟалеит нанҳәа 13, асааҭ 13:30 рзы. Асланӡиа иҽазырхианы машьынала Лаврик Ԥачлиа диԥыларц Бабышьраҟа днеит. Уа Ԥачлиа фынтә ашәарыцагаҳәызба илеиҵеит.

Ԥачлиа ахәышәтәырҭахь днаргеит, аха ихдырраҿы дмааиӡакәа иԥсҭазаара далҵит.
Ҳаџьараҭ Асланӡиа даанкылоуп. Гәылрыԥшь араион апрокуратура азыҳәа ҟанаҵоит Асланӡиа дырбаандаҩызарц.
Ажәабжьқәа зегьы
0