Урыстәыла

Махачкала иҟалаз аԥжәара иалахәу ҳәа иԥхьаӡоу ауаҩы Москваҟа днагоуп

© Sputnik / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашьаус хацыркуп ауаа рҭахара алзыршаз ишәарҭадам амаҵзура амҩаԥгаразы.
АҞӘА, нанҳәа 17 - Sputnik. Махачкала иҟалаз аԥжәара иалахәу ҳәа иԥхьаӡоу ауаҩы Москваҟа днагоуп ҳәа аанацҳауеит РИА Новости азинхьчаратә усбарҭа аҟынтә иамоу адыррала.
Басмантәи араионтә ӡбарҭа иаанкылоу ауаҩы изы аԥырҟәҟәааратә усқәа шьақәнаргылоит.
Нанҳәа 14 ауыха Махачкала акалҭ аҿы амца акит автосервис ахыбра. Амца ааигәара игылаз ахыбра, заанаҵтәи адыррақәа рыла аселитра ахьышьҭаз ахь ииасит. Аԥжәара ҟалеит. Аԥжәара ашьҭахь амца иамҽханакит ааигәатәи ахыбрақәеи абылтәыҭаҭәарҭеи. 35-ҩык ҭахеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0