Урыстәыла

Геленџьик амца ааныркылеит

© Sputnik / Виталий Тимкив / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПожар в Геленджике
Пожар в Геленджике - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амца акит 118 гектар абнара, уи арцәаразы авиацагьы адрыԥхьалеит.
АҞӘА, нанҳәа 30 - Sputnik. Геленџьик амцакра ӷәӷәа иҟаз ааныркылеит, абри атәы аанацҳаит Урыстәыла АҶА аофициалтә Telegram-канал аҿы.
Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, авертолиотқәа Ми-8, аҳаирплан-амфибиақәа Бе-200 амца иақәырҭәеит 300 тонна инареиҳаны аӡы.
Аҩаша, 1,5 гектар рҟынӡа абна амца акит араион маҷ "Куприянова щель" аҿы. Асааҭ 11:00 рзы 118 гектар амца иамҽханакхьан.
Амцарцәара иадыԥхьалан Урыстәыла АҶА иатәу авертолиотқәа Ми-8 - ҩба, аҳаирплан - амфибиа Бе-200. Аҭыԥ аҿы аус руеит 400-ҩык, ахархәара рыҭоуп 80 ак атехника, аволонтиорцәа.
Геленџьик абна амцакра мзызс иамоуп амцакратә шәарҭадара аԥҟарақәа реилагара ҳәа аанацҳаит Афедералтә бнахьчара.
 Лесные пожары в Краснодарском крае - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.08.2023
Урыстәыла
Геленџьик абна амцакра зыҟалаз атәы рҳәеит
Ажәабжьқәа зегьы
0