Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны ахәҭак лашарада иаанхоит аԥшьаша, цәыббрамза 21 рзы

© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, цәыббра 20 - Sputnik. Уаҵәы цәыббрамза 21 рзы Аԥсны ахәҭак лашарада иаанхоит ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.
Асааҭ 9:00 инаркны 14:00 рҟынӡа алашара ҟалаӡом Аҟәа Аҳабла ҿыц аҿы. Уи зыдҳәалоу Гәымсҭатәи амҩаҿы 10 кВ иҟоу афымцамҩангага аремонт ахьазыруа ауп.
Уи адагьы, асааҭ 06:00 инаркны 08:00 рҟынӡа амҩаду аныдрыцқьо аҳауатә цәаҳәа "Жәаҩакәара" дырцәоит, лашарада иаанхоит астанциа маҷқәа "Баӷрыԥсҭа", "Гагра-2", "Гьечрыԥшь", "Цандрыԥшь-ахага".
Ажәабжьқәа зегьы
0