Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аслан Бжьаниа аррамаҵурахьы ҭагалантәи ааԥхьаразы аусԥҟа инапы аҵеиҩит

© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания  - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2023 шықәса жьҭаара 1 инаркны ԥхынҷкәын 31 рҟынӡа Аԥсны имҩаԥысуеит 18-27 шықәса зхыҵуа атәылауаа аррахь рнаԥхьара.
АҞӘА, цәыббра 24 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵеиҩит аррамцҵрахьы атәылауаа рнаԥхьаразы, уи иахысуа ԥхьатәара рышьҭрази. Абри атәы аанацҳауеит ахада иусбарҭа апресс-маҵзура.
2023 шықәса жьҭаара 1 инаркны ԥхынҷкәын 31 рҟынӡа 18-27 шықәса зхыҵуа ԥхьатәара иҟоу, ма аррамаҵура ахысра зықәнагоу Аԥсны атәылауаа аррахь рнаԥхьара мҩаԥысуеит.
Арраҟынтәи иоурыжьуеит зуалԥшьақәа рынагӡара аҿҳәара нҵәаз.
Аԥсны Аминистрцәа реилазаара, араионқәеи Аҟәа ақалақьи рхадарақәа рнапы ианҵоуп аррамаҵурахьы аруаа рнаԥхьареи аррамаҵураҟынтәи ԥхьатәара рышьҭреи иазку аусмҩаԥгатәқәа рынагӡара еиҿыркаарц.
Ажәабжьқәа зегьы
0