Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Даанкылоуп Роман Џьуӷьелиа дишьит ҳәа агәҩара ззыҟоу ауаҩы

© Sputnik Мигалки
Мигалки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.10.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, жьҭаара 12 - Sputnik. Даанкылоуп Роман Џьуӷьелиа дишьит ҳәа агәҩара ззыҟоу ауаҩы, абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Е. Ашәба иԥшаара рылаҳәан ҳаӡҭоу ашықәса нанҳәамзазы, жьҭаара 11 рзы иара дааныркылеит Аҟәа апрокуратура аусзуҩцәа.
Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭахь инарышьҭуеит Ашәба ирбаандаҩразы азыҳәа.
37 шықәса зхыҵуа Џьуӷьелиа иԥсыбаҩ рбеит "Жигули" аҿы Гәдоуҭа араион Абӷархықә ақыҭаҿ амҩаду аганаҿы ԥхынгәы 3 рзы.
Ажәабжьқәа зегьы
0