Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ахәаша абҵара 17 рзы

© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
Отключения воды - Sputnik Аҧсны, 1920, 16.11.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, абҵара 16 - Sputnik. Абҵара 17 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь "Аӡыршьҭра".

Арӡынба-Ҳараниа, Лакоба, Имам Шамиль рымҩақәа рҿы ишьҭоу аӡымҩангага иҿыцу ацәаҳәа ахьаҿаԥыршьуа иахҟьаны ахәаша, абҵара 17 асааҭ 00:00 инаркны 21:00 рҟынӡа аӡы аанкылахоит.

Аӡы ҟалаӡом Ешба имҩа, Ажәытә ҳабла, авокзал, ақалақь агәы, ВИЕМ; аџьармыкьа, Алашарбага иахьрыҵаркуа.
Ажәабжьқәа зегьы
0