Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥснытәи аҳазалхыҩцәа аконтрабанда аиагара аԥдырҟәҟәааит

© Foto / ГТК АбхазииКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет   - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.03.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, хәажәкыра 7 - Sputnik.Аԥснытәи аҳазалхыҩцәа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Ԥсоу" аҿы автомашьына Renault Logan 398 паҷка аконтрабандатә сигарет шҭаз рбеит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҳЕ.
Ашәҟәы иҭагаламыз аалыҵ ахәҭак амашьына акапот аҵаҟа иҭаҵәахын, егьи ахәҭа – амашьынарныҟәцаҩи апассаџьыри рҭыԥқәа рыҵаҟа.
Асигаретқәа рымхуп, аматериал нашьҭуп Аԥсны Аҳазалхратә еилакы аҭҵааратә ҟәшахьы.
Ажәабжьқәа зегьы
0