Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Рашәарамзазы Аԥсны атурқәа ркассабӷьыцқәа бжьаратәла 29% еизҳаит лаҵарамза иаҿырԥшны

© Sputnik / Томас Тхайцук Колоннада в Гаграх
Колоннада в Гаграх   - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.06.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, рашәара 7 Sputnik. Рашәарамзазы Аԥсны атурқәа ркассабӷьыцқәа бжьаратәла 29% еизҳаит лаҵарамза иаҿырԥшны/
АТОР ишаанацҳауа ала, аԥсшьара алагамҭаз ареспубликаҟны рыҟазаарагь иацлеит.
"Рашәарамзазы Аԥсны атурқәа ркассабӷьыцқәа рымҩақьыра налаҵаны 96300 мааҭ артәоит, бжьаратәла бжьаха аԥсшьараз", — рҳәоит ассоциациа аҟны.
Атурқәа рыҭира астатистиказ "Слетать. ру" адыррақәа рыла, рашәарамзазы иҭиу атурқәа зегьы рҟынтәи 45% Гагра алырхит. Аҩбатәи аҭыԥ ааннакылоит Пицунда — 28%, Гәдоуҭеи Аҟәеи рраионқәа — 13%, 11%.
Атуризм аминистрра заанаҵтәи адыррақәа рыла, аԥхынтәи амзақәа рзы Аԥсныҟа иаар ҟалоит 1,15 миллионҩык урыстәылатәи атуристцәа, урҭ рҟынтәи 40% — Шәачантәи мышкы ҳәа иаауа аԥсшьаҩцәа роуп. Атуристцәа рхыԥхьаӡара 15% иацлоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0