Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Фымз рыҩнуҵаҟа 23-нызқьҩык инареиҳаны апассаџьырцәа мҩаԥнагеит адәыӷба "Ласточка"

© Sputnik / Томас ТхайцукПервый тестовый проезд "Ласточки" до Сухума
Первый тестовый проезд Ласточки до Сухума - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.07.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, ԥхынгәы 2 Sputnik. 2024 шықәса ажьырныҳәамза инаркны рашәарамзанӡа 23-нызқьҩык инареиҳаны апассаџьырцәа мҩаԥнагеит адәыӷба "Ласточка" Шәачантәи Гагранӡа.
"Аԥсны аихамҩақәа" рҟны ишырҳәо ала, рашәарамзазоуп ауаа еиҳа ианырацәаз, усҟан имҩаԥган 7890-ҩык.
"Ласточка" 2023 шықәса рашәарамзаахыс Аԥсни Шәачеи ирыбжьысуеит. Ари аамҭа иалагӡаны адәыӷбала ареспубликахь иаахьеит 73 105-ҩык атуристцәа.
Сынтәа адәыӷба Аҟәанӡа ааразы аԥышәаратә реис мҩаԥган, уажәы аусурақәа мҩаԥысуеит "Ласточка" аҳҭнықалақь аҟынӡа аныҟәаразы.
Ажәабжьқәа зегьы
0