11:49 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
27 0 0

Аԥсны ахәҭак сааҭыбжак аҟара фымцалашарада иаанхеит ахәаша, нанҳәа 6 рзы ашьыжь.

АҞӘА, нанҳәа 6 - Sputnik. ТҟәарчалГРЕС аҿы авариатә лашарарцәара мҩаԥган ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" Facebook аҿтәи адаҟьаҿы.

Авариа ахьыҟалаз аҭыԥ аҿы аусурақәа мҩаԥысуеит.

Ихадоу атемақәа