05:25 11 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.58
  • EUR70.39
Асида Мархолиаԥҳа

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Асида Мархолиаԥҳа "Илахҿыху ашьыжь" иазкны

© Sputnik
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: акультура, аспорт, аҟазара - уи ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа