00:57 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Ахҭысқәа
Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0

Хабарда иӡыз атурист иԥсыбаҩ аԥшаара иаҿуп, аԥшаарақәа аруадаҩуеит амшцәгьа иахҟьаз амшынеисра.

АҞӘА, цәыббра 3 - Sputnik. Нижегородтәи аобласт, Выкса ақалақь аҿы инхоз, 48-шықәса зхыҵуаз аԥсшьаҩы Витали Градобоев Гагра иахьаҵанакуа дӡааҟәрылеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Ахҭыс азы аҷаԥшьаратә ҟәшахьы адырра ҟаҵан цәыббра 2 асааҭ 22:19 рзы.

Хабарда иӡыз атурист иԥсыбаҩ аԥшаара иаҿуп, аԥшаарақәа аруадаҩуеит амшынеисра.

Ихадоу атемақәа