12:05 12 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.91
  • EUR70.48
Астамур Квициния
© Sputnik

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Асҭамыр Кәыҵниа амультфильм "Абрыскьыл ифырхаҵара" иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа