02:45 16 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.89
  • EUR70.41
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Кәарҷиаԥҳа ауада "Згәабзиара ӷәӷәоу ахәыҷы" аартра иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа