06:00 01 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR78.55

Хра злоу ахҭысқәа: Саҭбеи Гындиа Аԥсны амцакра иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Аԥсны АҶА аминистр ихатыԥуаҩ Саҭбеи Гындиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит хьаас имкыкәа хылаԥшрада иаанхо амца арыцҳара ду ахылҿиаар шалшо.

Хра злоу ахҭысқәа: Саҭбеи Гындиа Аԥсны амцакра иазкны

Ихадоу атемақәа