01:27 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD72.66
 • EUR85.04
Аԥсшьара
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Урыстәылатәи амаҵзура Tvil.ru жьҭаарамзазы аԥсшьарамшқәа ахьырхыргаша ҳәа иалыркаауа ахырхарҭақәа жәаба рсиа шьақәнаргылеит.

АҞӘА, цәыббра 7 - Sputnik. Гагра жьҭаарамзазы аԥсшьараз иалырхыз ахырхарҭақәа жәаба ирылоуп ҳәа азгәанаҭоит амаҵзура Tvil.ru.

Асиа иану ақалақьқәа жәаба рҟынтә зегь раасҭа ахәԥсақәа лаҟәуп Гагра, иҳаракуп -  Осташково.

Tvil.ru адыррақәа рыла, атуристцәа ҭагалан рыԥсы ршьоит 2- 12 уахы, убри аан иазыхиоуп уахыки-ҽнаки рыла 1,5 - 3,4 нызқьмааҭ аныхра.

Жьҭаарамзатәи ахырхарҭақәа жәаба:

 • Иалта     –     2810 мааҭ, жәымш
 • Шәача    –    1859 мааҭ, жәамш
 • Санкт-Петербург  – 2525 мааҭ, фымш
 • Кисловодск     –   1916 мааҭ, фымши бжаки
 • Гагра – 1483 м ааҭ, жәаха-мш
 • Москва   –  2461 мааҭ, хымш
 • Калининград   –     1523 мааҭ, хәымш
 • Казань    –    2325 мааҭ, фымш
 • Осташково –   3400 мааҭ, хәымш
 • Алада Новгород  – 1940 мааҭ, ԥшьымш

Асиа шьақәыргылоуп  жьҭаара 1-31 раамҭазы атуристцәа анхараз заанаҵтәи ршәарақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Ихадоу атемақәа