07:38 06 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0

Урыстәыла АҶА Аладатәи арегионалтә аԥшаара-аиқәырхаратә отриад Хосҭатәи аҟәша аиҩхаа дҭыргеит аҿҟьара иагаз амотацикылныҟәцаҩ.

АҞӘА, рашәара 10 - Sputnik. Шәачатәи аиқәырхаҩцәа 20 метра аҳаракыраҟынтә икаҳаз амотацикылныҟәцаҩ аиҩхаа дҭыргеит ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АҶА Аладатәи арегионалтә аԥшаара-аиқәырхаратә отриад Хосҭатәи аҟәша апресс-маҵзура.

Иазгәаҭоуп амотацикылныҟәцаҩ Аҟәатәи амҩаду Хоста-Кудепста ахәҭаҿы аԥсҟы импыҵҟьеит ҳәа. ахҭыс ҟалеит амҽыша, рашәара 9 рзы.

Ааха зауз ахаҵа ацхыраара лас аҳақьымцәа дрыҭан.

Ихадоу атемақәа