Апрокуратура ашьаус хацнаркит

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа ақалақь апрокуратура.
Аҟәа ақалақь апрокуратура. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ирина Дочиаԥҳа дырӷьычит ԥхынгәы 2 2016 шықәса 23:40 рзы, Аҟәа Леон имҩа аҩны № 31 аҟынтәи.

АҞӘА, ԥхынгәы 5 – Sputnik. Аҟәа ақалақь апрокуратура ашьаус хацнаркит Ирина Дочиаԥҳа лӷьычра инадҳәаланы. Ахҭыс аҭыԥ амаан ԥхынгәы 2 2016 шықәса 23:40 рзы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

"Аҟәа ақалақь апрокуратура ихацнаркит ашьаус Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашьауӷатә кодекс ахәҭаҷ 119 ахәҭа 2 апункт "а" инақәыршәаны, атәылауаҩ Ирина Дочиаԥҳа лӷьычра аганахьала", ҳәа аҳәоит аацҳамҭаҟны.

Ашьаус аилыргара ахылаԥшра ҷыда арҭоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрокуратура хадаҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0