Ҭагалан абеиара: аҽаҩра аныҳәа Лыхнашҭа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.

Аныҳәа еизнагеит ажәлар рацәаҩны, уи иалахәын араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны,  ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы. Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.

© Sputnik / Томас ТхайцукЛыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа
Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа - Sputnik Аҧсны
1/18
Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа
© Sputnik / Томас ТхайцукЖьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны. - Sputnik Аҧсны
2/18
Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукАқыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы.
Ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы. - Sputnik Аҧсны
3/18
Ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит.
Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. - Sputnik Аҧсны
4/18
Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан.
Аныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан. - Sputnik Аҧсны
5/18
Аныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан.
Аныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан. - Sputnik Аҧсны
6/18
Аныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАқыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит.
Ақыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит. - Sputnik Аҧсны
7/18
Ақыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон.
Аҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон. - Sputnik Аҧсны
8/18
Аҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон.
Аҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон. - Sputnik Аҧсны
9/18
Аҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит. - Sputnik Аҧсны
10/18
Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа.
Ажь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа. - Sputnik Аҧсны
11/18
Ажь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. "Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит "рҳәон дара.
Амаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит рҳәон дара. - Sputnik Аҧсны
12/18
Амаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. "Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит "рҳәон дара.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа.
Аныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа. - Sputnik Аҧсны
13/18
Аныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАри аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. - Sputnik Аҧсны
14/18
Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан.
Аиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан. - Sputnik Аҧсны
15/18
Аиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАри аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. - Sputnik Аҧсны
16/18
Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАри аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. - Sputnik Аҧсны
17/18
Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукҬагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа.
Ҭагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа. - Sputnik Аҧсны
18/18
Ҭагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа.
Ажәабжьқәа зегьы
0