Аурыс-аԥсуа ҳәааҿ даанкылоуп Урыстәыла атәылауаҩ

© Sputnik / Виталий Белоусов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Шәачатәи аҳәаахьчаҩцәа дааныркылеит 43-шықәса зхыҵуа Пермтәи атәылаҿацә ауаҩԥсы, аҭыԥантәи аполициа дрырҭеит.

АҞӘА, жьҭаара 22 – Sputnik. Афедералтә шьҭазаара змоу Урыстәыла атәылауаҩ даанкылан аурыс-аԥсуа ҳәааҿы. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла ашәарҭадаратә маҵзура апресс-маҵзура.

"Иаанкылаз ахаҵа иганахь ала аамҭақәак раԥхьа Пермтәи атәылаҿацә аҟны ашьаус хацыркын УА АЗ ахәҭаҷ 119 ахәҭа 1 инақәыршәаны. Иара аҭакԥхықәра дацәцарцы дыбналеит", — ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Шәачатәи аҳәаахьчаҩцәа иааныркылаз ахаҵа аҭыԥантәи аполициа дрырҭеит, уи анахыс Афедералтә ԥшаара аԥшьызгаз рахь инагаразы.

Ажәабжьқәа зегьы
0