Арашуков дырбаандаҩуп ауаҩшьра далаҟьашьуп ҳәа агәаанагара ахьыҟоу азы

© Sputnik / Илья Питалев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраРауф Арашуков
Рауф Арашуков - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Арашуков иламкьысра азин ихыхзарци ахара зду иаҳасаб ала иҿахәы иҿыхзарци рзы Афедерациа ахеилак еицҿакны иақәшаҳаҭхеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 30 - Sputnik. Урыстәыла ашьаусҭҵааратә еилакы иамоу адыррақәа рыла, Ҟарачы-Черқьесиа ахьӡала Афедерациа ахеилак алахәыла Рауф Арашуков аҿартә еиҿкаара "Адыгэ-Хасэ" ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩи ареспублика ахада иабжьгаҩи рышьра далаҟьашьуп. Абри атәы аанацҳаит РИА Новости аусбарҭа аофициалтә хаҭарнак Светлана Петренко лажәақәа инарықәыршәаны.

"Аусҭҵаараан иаарԥшын адыррақәа Ҟарачы-Черқьесиа ахьӡала Афедерациа ахеилак алахәыла Рауф Арашуков аҿартә еиҿкаара "Адыгэ-Хасэ" ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩи ареспублика ахада иабжьгаҩи рышьра далаҟьашьуп ҳәа", - лҳәоит Петренко.

Ахашаҽны, 32 шықәса зхыҵуа асенатор Арашуков Афедерациа ахеилак аилатәара азал аҟынтәи дырбаандаҩны ддәылган.

Рауф Арашуков Афедерациа ахеилак аилатәараҟынтәи дырбаандаҩны ддәылыргеит

 

 

Ажәабжьқәа зегьы
0