Асҭанда Ҭаркьылԥҳа Аҟәа ақалақь ахадара Аҵара аусбарҭа аиҳабыс дҟаҵоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2014 шықәса раахыс аҳҭнықалақь аҵара аусбарҭа аиҳабыс аус луан Лиудмила Адлеиаԥҳа.

АҞӘА, лаҵара 8 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Асҭанда Ҭаркьылԥҳа Аҟәа ақалақь ахадара Аҵара аусбарҭа аиҳабыс дҟаҵоуп ҳәа Sputnik иазаарыцҳаит аҳҭнықалақь ахадара апресс-маҵзураҟынтә.

Анапхгаҩ ҿыц аколлектив дыдирдырит Беслан Ешба лаҵара 8 рзы.

Асҭанда Ҭаркьылԥҳа уаанӡагьы ари аҭыԥ аҿы аус луан, 2007 шықәса инаркны 2014 шықәсанӡа. 2014 шықәсазы усҟантәи ақалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа лмаҵура аҟынтәи лхы дақәиҭитәит. Лара лҭыԥ аҿы даҭан Лиудмила Адлеиаԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0