Абҵара 10 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит

CC0 / / Кран
Кран  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Уаанӡа абҵара 10 рзы Аԥсны ахәҭак фымцалашарада иаанхоит ҳәа аанацҳаит Facebook аҿы АУН "Амшынеиқәафымцамч".

АҞӘА, абҵара 9 - Sputnik. Абҵара 10 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Асааҭ 10:00 - 16:00 рзы ӡыда иаанхоит Араион Ҿыц, Ажәытә ҳабла, Колос араион, авокзал, ВИЕМ, ақалақь агәы, ашьхара иахьаԥну, аџьармыкьа, Алашарбага аҳабла астанциа маҷ  Сухум-2 аҟны аремонттә усурақәа инарыдҳәаланы.

АУН аҭамзаара шьҭанаҵоит ауадаҩрақәа рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0