Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа ауаҩы ицәеижьхәҭақәа ирыхҳәау ажәаԥҟақәа ирызкны

© Sputnik / Томас ТхайцукСусанна Тания
Сусанна Тания - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҳәоук ашәага-зага иҭаӡо, ахшыҩҵак сахьаркны иаазырԥшуа ажәаԥҟақәа ацәажәараҟны ҭыԥс иааныркылои, ацәеижьхәҭақәа ирыхҳәау рҵакқәеи арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны дырзааҭгылеит Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа ауаҩы ицәеижьхәҭақәа ирыхҳәау ажәаԥҟақәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Агәы зҩыда – хаҿычча: ацәеижьхәҭақәа ирыхҳәаау ажәаԥҟақәеи урҭ рҵакқәеи

 

Ажәабжьқәа зегьы
0