Аԥсуа ҽыҩқәа аԥхьахә ҭыԥқәа ааныркылеит аамҭа аркра аҽырҩраҿ

© Sputnik / Виталий Тимкив / Амедиаҵәахырҭахь аиасраОткрытие скакового сезона в Краснодаре
Открытие скакового сезона в Краснодаре - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.10.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҽырҩра ацәаҳәаҿы ицәырҵит Урыстәыла аҽырҩырҭақәа зегьы рҟынтәи аҽы ццышәқәа.
АҞӘА, жьҭаара 17 – Sputnik. Ахра Ашәба иҽыҩқәа "Вронскии" "Старки" аҩбатәи ахԥатәи аҭыԥқәа ааныркылеит жьҭаара 17 рзы Краснодар имҩаԥысуаз аҽырҩраҿы . Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны аҿари аспорти рзы аҳәынҭқарратә еилакы.
Х-шықәса зхыҵуа арабтәи аҽыҩқәа рыбжьара "Вронскии" "Старки" 1800 метра иҩуан "Аҽырҩра аамҭа аркра аԥхьахә" агараҿы.
Скачки на приз президента РФ в Ростове-на-Дону - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.07.2021
Аԥснытәи аҽыҩқәа Ростов-на-Дону аиааира ргеит
Аҽырҩра аамҭа аркра зымҿхак ҭбаау аныҳәа еиднакылеит 2021 шықәсазы иалкаахаз аҽыҩқәа. Аҽырҩра ацәаҳәаҿы ицәырҵит Урыстәыла аҽырҩырҭақәа зегьы рҟынтәи аҽы ццышәқәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0