30-ҩык рҟынӡа аԥсшьаҩцәа акурорт Гәбаадәы азанџьырмҩакнаҳаҟынтә илбааргеит

© Sputnik / Артур Лебедев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраОткрытие горнолыжного сезона в Красной поляне
Открытие горнолыжного сезона в Красной поляне - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.02.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахаша, ашьхашәҩатә курорт аҿы азанџьырмҩакнаҳа аангылеит 35-ҩык апассаџьырцәа шымҩаннагоз.
АҞӘА, жәабран 3 – Sputnik. 35-ҩык рҟынӡа аԥсшьаҩцәа акурорт Гәбаадәы азанџьырмҩакнаҳаҟынтә илбааргеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, амаҵзура "Курорт Красная Поляна" адыррала.
Аӡәы иқәгара жәаминуҭк рҟынӡа аамҭа ақәдырӡуан. Аӡәгьы ԥырхага имоуит.
Ауаа рылбаагара мҩаԥыргон акурорт аиқәырхаҩцәеи Урыстәыла АҶА аиқәырхаҩцәеи.
АҶА адыррақәа рыла, азанџьырмҩакнаҳа аангылара афымцамчхара ахьеиԥҟьаз иахҟьазар ҟалоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0