Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәатәи аҩнеихагылақәа руак аҿы амцакра ҟалеит

© Sputnik Пожарный отряд
Пожарный отряд  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҟәатәи аҩнеихагылақәа руак аҿы амцакра ҟалеит жәабран 11, ашьыжь.
АҞӘА, жәабран 11 - Sputnik. Аҟәа, Арҟаԥшьтә (Красномаиакскаиа)амҩа аҩнеихагылақәа руак аҿы амцакра ҟалеит жәабран 11, ашьыжь ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.
Аусбарҭахь адырра ҟаҵан ашьыжь. Амцарцәаҩцәеи аиқәырхаҩцәеи аҭыԥ ахь инеит асааҭ 6:23 азы.
Амца зкыз ауада излалшоз ала ирласны идырцәеит. Амца алоџьиаҿ амашәыр ҟанаҵеит, ауааԥсыра ԥырхага рмоуит. Амцакра зыхҟьаз афымцахархәагақәа рыԥҟарра ииашамкәа ахархәара ауп ҳәа рҳәеит Аԥсны АҶА аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0