Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Жәлар рашәақәа: "Аԥхьарца" афестиваль шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Жәлар рмузыка арҳәагақәа рфестиваль "Аԥхьарца" мҩаԥысит хәажәкыра ҩба азы, уи иалахәын Аԥснытәи аинструменталтә ансамбльқәа быжьба. Раԥхьаӡа акәны афестиваль "Аԥхьарца" мҩаԥысит 2011 шықәсазы.
Ажәабжьқәа зегьы
0