Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гагра араион аҿы ахатәы ҩны блит

Пожар в  Гагре  - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.03.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, хәажәкыра 16 – Sputnik. Ахатәы ҩны блит Гагра араион Чагрыԥшь ақыҭан ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.
Амцакра ҟалеит ҳәа АҶА аҷаԥшьаҩ иахь аҭел иасит асааҭ 15:36 рзы аҩашаҽны.
Арыцҳара ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеит амцарцәага машьынақәа ԥшьбеи аиқәырхаратә гәыԥи.
Амцарцәаҩцәа ирылшоз зегь шыҟарҵазгьы аҩны зегь блит. Абылраан аӡәгьы машәыр имыхьӡеит.
Заанаҵтәи адыррақәа рыла, амцакра арԥхагатә маруга иахҟьеит.
Пожар в городе Гагра произошел накануне - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.03.2022
Аԥсны
Гагра ахатәы ҩны блит
Ажәабжьқәа зегьы
0