Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны мшаԥы-лаҵара амзақәа рзы аԥсшьараз иалырхуа ахырхарҭақәа ԥшьба ирылоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная Сухума
Набережная Сухума - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.03.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны инадкыланы урыстәылаа аԥсшьаразы иалырхуеит Ҭырқәтәыла, Египет, Арабтәи Аемиратқәа.
АҞӘА, хәажәкыра 25 - Sputnik. Аԥсны мшаԥы-лаҵара амзақәа рзы урыстәылаа аԥсшьараз иалырхуа ахырхарҭақәа ԥшьба ирылоуп ҳәа аҩуеит РИА Новости, атурқәа рҿаҵаразы онлаин-маҵзура Travelata.ru.адыррақәа рыла.
Ара аԥыжәара аҭан Ҭырқәтәыла (66%), анаҩс Египет, Арабтәи Аемиратқәа.
Travelata.ru амаркетинг адиректор Олег Козырев игәаанагарала, 2022 шықәсазы урыстәылатәи акурортқәагьы алшара рымоуп аԥхьагылара ргарц.
Единый билет - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.03.2022
Аԥсны
Урыстәылантәи Аԥсныҟа "Иаку абилеҭ" ала аара ҟалоит
"Ҳәарада, ашәарҭарақәа зегьы азгәаҭаны урыстәылаа аҭыԥантәи аԥсшьара алырхуеит. Уажәнатә иаабоит атәылаҿ зыԥсы зшьарц зҭаху рхыԥхьаӡара 30% ишыҟоу (рашәара-нанҳәа рзы иаахәоу атурқәа рыла).
Амаҵзура адыррақәа рыла, ааԥынразы аиҳараҩык жәымш ԥсшьара ҳәа иргоит. Атур бжьаратәла ахә 119 нызқь мааҭ итәоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0