Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Баслахә ақыҭаҿы иҟалаз ауаҩшьразы ашьаус хацыркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 01.04.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Хәажәкыра 30 2022 шықәсазы Баслахә ақыҭа абнараҿы гәҭакыла ахаҵа дшьын.
АҞӘА, мшаԥы 1 - Sputnik. Очамчыра араион Апрокуратура Аԥсны атәылауаҩ Анри Чхьабелиа ишьразы ашьаус хацныркит, абри азы адырра ҟаиҵеит апрокурор хада ихаҭыԥуаҩ Руслан Ҭырқьба.
Иажәақәа рыла, ауаҩшьра ҟалеит хәажәкыра 30 2022 шықәсазы Баслахә ақыҭа абнараҿы. Мшаԥы 1 азы ауаҩшьра ҟаиҵеит ҳәа агәҩара зызрымаз ахаҿы дааныркылеит. Уажәтәи аамҭазы хырԥашьа змам аҭҵааратәи аоперативтәи ԥшаарақәа мҩаԥыргоит.
Ашьаусԥшаара цонаҵы еиҳа инарҭбаау аинформациа арзара азин ыҟам иҳәеит Ҭырқьба.
Ажәабжьқәа зегьы
0