Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭаҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет  - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.04.2022
Анапаҵаҩра
Административтә зинеилагарақәа рзы Урыстәыла Азакәанеидкыла иазԥхьагәанаҭо аҭакԥхықәрала ашьаус хацыркуп.
АҞӘА, мшаԥы 6 – Sputnik. Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥнарҟәҟәааит Краснодартәи аҳазалхырҭа ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аԥснынтә Урыстәылаҟа 2 000 ҭоԥк аҭыҭын аиагара аанкылан.

Аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы иааныркылеит Аԥснынтәи Урыстәылаҟа ицоз амашьына HONDA STEPWAGON. Амашьына амобилтә инспекциа-гәаҭаратә комплекс ала игәаҭан.
Аҳазалхыҩцәа иаадырԥшит 300 ҭоԥ (6000 цыра) асигарет, Польша иҭыжьу, адырга ҷыдақәа зқәым.
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп - Sputnik Аҧсны
1/3

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп - Sputnik Аҧсны
2/3

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп - Sputnik Аҧсны
3/3

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

1/3

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

2/3

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

3/3

Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы закәаншьаҭада аҭыҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп

Уаанӡа иаанкылан автомашьына PEUGEOT 308. Уи агәаҭараан аидара ахьҭарҵо 1580 ҭоԥ (31600 цыра) асигарет ҭан.
Аҭыҭын аалыҵ изгоз ирымхуп, административтә зинеилагаразы ашьаус хацыркуп.
КПП Ингур  - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.11.2021
Аԥсны
Галнтәи Қырҭтәылаҟа аҭаҭынаалыҵ аиагара аԥырҟәҟәаауп
Ажәабжьқәа зегьы
0