Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гагра аԥхынраз асасааирҭақәа раҿаҵаразы хә-қалақьк рыбжьара иаҵанакит

© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҳәаанырцә аҳәаақәа раркра инадҳәаланы акурорттә ԥсшьара аамҭазы сынтәа Аԥсны урыстәылатәи атуристцәа хыԥхьаӡара рацәала ирзыԥшуп.
АҞӘА, лаҵара 13 – Sputnik. Гагра аԥхынраз асасааирҭақәа раҿаҵаразы ақалақьқәа 5 рыбжьара иаҵанакуеит Tvil.ru асаит адыррала.
Еиҳа иалкаау ахырхарҭақәа рыбжьара Гагра аԥшьбатәи аҭыԥ ннакылоит.
Традициа ҳасабла атуристцәа иалыркаауеит Амшынеиқәатәи акурортқәа – Шәача, Анапа, ақалақьқәа – Москва, Санкт-Петербург.
2022 шықәсазы аҿаҵаразы иалкаау ақалақьқәа жәаба:

Ақалақь

Асасааирҭа уахыктәи ахәԥса

Бжьаратәла аԥсшьараамҭа

Шәача

2 992 м

9 у

Анапа

2 928м

10 у

Санкт-Петербург

3 764м

5 у

Гагра

2 799 м

Москва

2 913 м

3 у

Казан

3 575 м

4 у

Ростов-на-Дону

2 693 м

Пиатигорск

2 171м

4 у

Кисловодск

2 753 м

8 у

Соль-Илецк

2 337 м

7 у

Бжьаратәла урыстәылатәи атуристцәа уахык азы инырхуеит 2,2 - 3,8 нызқьмааҭ.
Зегь раасҭа ахәԥсақәа дууп Санкт-Петербург (4 000 мааҭ), еиҳа еиҵоуп – Пиатигорск (2 000 мааҭ).
Колесо обозрения в Гагре  - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.04.2022
Аԥсны
Гагра аԥсшьараз еиҳа иромантикатәу ақалақьқәа ирыҵанакит
Ажәабжьқәа зегьы
0