Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа Гәлиа имҩа ахәҭак адыркуеит ашәахьа лаҵара 16 рзы

© Sputnik / Александр Кряжев / Афотобанк ахь аиасраРемонт дорог
Ремонт дорог - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҟәа агәаҿы иҟоу амҩақәа хԥа рремонт иалоуп ақәаршыҩцарҭақәа рыԥсахра, ацәхыԥқәа рышьақәыргылара, акаҭран ақәҵара.
АҞӘА, лаҵара 15 - Sputnik. Аҟәа Гәлиа имҩа ахәҭак адыркуеит ашәахьа лаҵара 16 рзы, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара.

Гәлиа имҩаҿы Ҩардан имҩа инаркны Чачба имҩаҟынӡа акаҭран ҿыц ахьышьҭарҵо инамаданы ари амҩахәҭа адыркуеит.

Ари аҭыԥ иахьаҵанакуа аџьармыкьа ахәҭаҿы ахәаахәҭра аанкылахоит.
Аҟәа амҩадуқәа хԥа - Џьонуа, Гәлиа, Абазақәа - реиҭашьақәыргылара иалагеит 2020 шықәса рзы, аха асфальти абетони реиларҭәа ахаҭабзиара ахьыбааԥсыз иахҟьаны акаҭран ҿыц ақәҵара рықәшәеит. Арҭ амҩақәа хԥа рремонт иалоуп ақәаршыҩцарҭақәа рыԥсахра, ацәхыԥқәа рышьақәыргылара, акаҭран ақәҵара.
Ажәабжьқәа зегьы
0