Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит аҩаша рашәара 14 рзы

© Sputnik Водопроводный кран
Водопроводный кран  - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аӡыржәтә аанкылахоит асааҭ 00:00 инаркны 20:00-нӡа.
АҞӘА, лаҵара 13 – Sputnik. Аҟәа ауааԥсыра ӡыржәтәда иаанхоит уаҵәы рашәара 14 рзы, абри атәы аанацҳауеит аунитартә наплакы "Аӡыршьҭра".
Ӡыда иҟазаауеит Ажәытә ҳабла, Колос, Адыгаа рымҩа, Вием, Алашарбага, ақалақь агәҭа ахәҭак.
"Аӡыршьҭра" аацҳамҭаҿы иазгәаҭоуп аӡы шаанкылахо Дбар, Чачба-Басариа, Сахаров-Март 4 рымҩақәа рҟны аӡымҩангагатә цәаҳәақәа реиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаԥгахо азы.
Ажәабжьқәа зегьы
0