Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Афон ҿыц аихамҩахәҭаҿы иҟаз авариа ахҟьақәа аԥырхуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути  - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Адәыӷбақәа ҩба еиҿасит Афон ҿыц иахьаҵанакуаз аԥшьаша, рашәара 23 рзы.
АҞӘА, рашәара 24 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Афон ҿыц аихамҩахәҭаҿы иҟаз авариа ахҟьаԥҟьақәа аԥырхуп ҳәа Sputnik акорреспондент илзеиҭеиҳәеит "Аԥсны аихамҩа" адиректор хада ицхырааҩ Октаи Хазириши.

"Адәыӷбақәа рныҟәара еиҭахацыркуп. Ашьыжь асааҭ 7 рзы аидарамҩангагатә дәыӷба амҩа иқәлеит, асааҭ 9:30 рзы имҩасит адәыӷба Москва-Аҟәа", - иҳәеит иара.

Хазириши иажәақәа рыла, уажәы амашәыр зыхҟьаз амзызқәа реилкаара иаҿуп.
Аԥсныеихамҩа аусзуҩцәа хҩык ааха роуит. Урҭ амедицинатә цхыраара рыҭан. Рыԥсҭазаара ашәарҭара иҭагылаӡам.
Авариа иахҟьаны адәыӷба Аҟәа - Санкт-Петербург аныҟәара аамҭа еиԥҟьеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0