Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аекскурсиатә автобус аԥаҩ иаҿҟьахьан Аԥсны

© screenshot из видео / МЧС РА Экскурсионный автобус
Экскурсионный автобус  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥхынразы Аԥсныҟа ԥсшьара иаауа аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара ҳаракуп, аҳауаԥхарра, аҭыԥ ԥшӡарақәа, амшын уҳәа ҳтәыла иадзыԥхьало рацәаӡоуп.
АҞӘА, ԥхынгәы 5 - Sputnik. Гәылрыԥшь араион Бароуахә аҩхаа амҩаҟны аекскурсиатә автобус аԥаҩ иаҿҟьахьан, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА.
Аиқәырхаҩцәа аҭыԥ ахь инеит иаразнак, амцарцәаратә машьына иацырҳәаны автобус ҭыргеит.
Автобус иҭатәан 50-ҩык. Амашәыр иахҟьаны аӡәгьы ааха имоуит.
Ажәабжьқәа зегьы
0