Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны аихамҩатә цҳақәа ԥшьба рҿы ақьарсҭақәа рыԥсахуеит

© SputnikЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути  - Sputnik Аҧсны, 1920, 01.09.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ацҳатә қьарсҭақәа рыԥсахра мҩаԥгахоит адәыӷбақәа рныҟәара ашәарҭадара аиҿкааразы.
АҞӘА, цәыббра 1 - Sputnik. "Аԥсны аихамҩақәа" аремонттә бригада аихамҩа цҳақәа ԥшьба рҿы ақьарсҭақәа рыԥсахуеит, абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.
Аԥсахрақәа мҩаԥгахоит:
Аҟәа, Ҷанба имҩаҿ аӡиас Баслаҭа иху ацҳаҿ;
Гәдоуҭа араион аӡиас Хыԥсҭа иху ацҳаҿ;
Гагра араион Бзыԥ аӡиас иху ацҳаҿ;
Гәылрыԥшь араион Каштак аҳабла иахьаҵанакуа иҟоу ацҳаҿ.
Зынӡа 300 метра рыԥсахраны иҟоуп. Ашықәс нҵәаанӡа абри аҩыза аусурақәа мҩаԥысраны иҟоуп егьырҭ аихамҩатә цҳақәа рыҿгьы.
Профессия машинист - Качабава Эдуард - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.05.2022
Аԥсны
Аԥсны аихамҩатә аидарамҩангарақәа хынтәны еизҳаит
Ажәабжьқәа зегьы
0