Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ҩыџьа Аԥсны атәылауаа аанкылоуп аныцә ааӡаразы

© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция
Милиция  - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.09.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Анаркотикатә маҭәашьарқәа злоу аҵиаақәа Аԥсны рааӡара ҟалом.
АҞӘА, цәыббра 3 - Sputnik. Ашьаусқәа ҩба хацыркуп ҩыџьа Аԥсны атәылауаа рганахьала аныцә ахьырааӡо азы, абри атәы аанацҳауеит ААР апресс-маҵзура.
Каннабис захьӡу анаркотикатә маҭәашьар злырхуа аныцә адацқәа рбеит Лыхны ақыҭан 26 шықәса зхыҵуа Саид Габриа иуҭраҿы. Агәҩара ззыҟоу даанкылоуп.
Иара убас аныцә адацқәа рбеит Гәыԥ ақыҭан 36 шықәса зхыҵуа Ешсоу Шьынқәба иуҭраҿы. Ашьаус хацыркуп, агәҩара ззыҟоу аҩнытә рбаандаҩра иқәҵоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0