Путин аҳәаанырцәуаа Урыстәыла ар рҿы аррамаҵзура рахысразы аусԥҟа инапы аҵеиҩит

© Sputnik / Виталий Невар / Амедиаҵәахырҭахь аиасраОтправка мобилизованных в зону СВО с аэродрома Чкаловск в Калининграде
Отправка мобилизованных в зону СВО с аэродрома Чкаловск в Калининграде - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәылатәи ар аҳәаанырцә тәылауаҩра змоу ахаҿқәа арра рнаԥхьарала аррамаҵзура рахысра алдыршоит.
АҞӘА, абҵара 15 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин аҳәаанырцәуаа Урыстәыла ар рҿы аррамаҵзура рахысразы аусԥҟа инапы аҵеиҩит. Адокумент кьыԥхьуп азинтә информациа аинтернет-портал аҿы.

"Абри аԥҟара иҳәаақәнаҵоит аҭынчра аамҭаз аҳәаанырцә ҳәынҭқарра атәылауаҩра змоу, анхараз азин ма аҳәаанырцә ҳәынҭқарраҿы анхараз азин шьақәзырӷәӷәо даҽа документк змоу атәылауаа Урыстәылатәи Афедерациа Арбџьармчқәа рҿы аррамаҵзура рахысра аԥҟарақәа…" - ҳәа аҳәоит аусԥҟаҿы.

Аусԥҟа инақәыршәаны Урыстәыла атәылауаа, даҽа тәылак аҿы анхараз азин змоу ма ҩ-тәылауаҩрак змоу урыстәылатәи ар рҿы аррамаҵзура ахысра азин рымоуп. Уаанӡа арранаԥхьарала аррамаҵзура иахыслар рылшон УА атәылауаа мацара, аҳәаанырцәуаа ирылшон, уажәгьы ирылшоит еилаӡарала аррамаҵзура ахысра.
Ажәабжьқәа зегьы
0