Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Бзыԥҭа ақыҭаҿы ахатәыҩны блит

© Sputnik / Алексей Сухоруков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПожарно - спасательный центр
Пожарно - спасательный центр - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.12.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амцакра иахҟьаны аӡәгьы ԥхасҭа имоуит. Аҩна шьаҭанкыла иқәыблааит.
АҞӘА, ԥхынҷкәын 12 – Sputnik. Еихагылакны иҟаз ахатәыҩны амца акит Гагра араион Бзыԥҭа ақыҭан ԥхынҷкәын 12 рзы ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.
Аиқәырхаҩцәа аҭыԥ ахь амҩа иқәлеит асааҭ 12:36 рзы, аха ианнеи аҩны амца иамҽханакхьан.
Амца дырцәон ҩ-машьынак, аха аҩны аиқәырхара рзалмыршеит. Ауааԥсыра цәгьара рмыхьит. Абылра амзызқәа шаьқәдыргылоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0