Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны ахәҭак алашара арцәара аамҭеихша ԥсахуп

© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.02.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, жәабран 4 - Sputnik. Аԥсны алашара арцәара аамҭеихша ԥсахуп Урыстәылантәи еиҳа еиҳаны афымца аарышьҭуа иахьалагаз азы. Абри азы адырра ҟанаҵоит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.
ЕгрыГЕС аҟынтәи алашара зауа ахархәаҩцәа рзы иҟаз аамҭеихша шыҟац иаанхоит, избанзар Џьуартәи аӡеизакырҭаҿы аӡы аҩаӡара иацымлаӡацт. Ишьҭыҵуа иалагар, аамҭеихша дырԥсыҽуеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0