Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсныҟа анаркотикқәа ралагалара аԥдырҟәҟәааит аҳазалхцәеи амилициа аусзуҩцәеи

© Sputnik / Максим Богодвид / Амедиаҵәахырҭахь аиасраТаблетки
Таблетки - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.02.2023
Анапаҵаҩра
Аҳазалхыҩцәеи Аԥсны ААР ашьаусҭҵаара аусзуҩцәеи иаԥдырҟәҟәааит Урыстәылантәи Аԥсныҟа анаркотикқәа ралагалара.
АҞӘА, жәабран 21 - Sputnik. Аҳазалхыҩцәеи Аԥсны ААР ашьаусҭҵаара аусзуҩцәеи ҩынтә иаԥдырҟәҟәааит Урыстәылантәи Аԥсныҟа анаркотикқәа ралагалара.
Аушьҭырҭатә ҭыԥ "Ԥсоу" аҿы даанкылан ареспублика атәылауаҩ, 9 пластинак прегабалини 1,5 грамм аметадони зыдбалаз.
Урыстәылантәи Аԥсныҟа иаауаз автомашьына апассаџьыр игәаҭараан идбалан 33 капсула прегабалин, азеиԥш капан 9,9 грамм. Ашьаус хацыркуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0