Лаҵарамзазы Шәача А-147 амҩаду аҟны ареверс ықәгахоит

© Foto / Администрация города СочиРемонт дороги в Сочи
Ремонт дороги в Сочи - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.04.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амҩаду ҭыԥқәак рыҟны арҽеиратә усурақәа цоит, аӡын иҟаз адгьылҳәазарақәа ааха ӷәӷәа ахьыҟанаҵаз иахҟьаны.
АҞӘА, мшаԥы 6 - Sputnik. Афедералтә мҩаду А-147 Шәача-Џьубга ареверс ҭыԥқәа ықәгахоит лаҵара 1 азы ҳәа аниҵеит Шәача ақалақь ахада Алексей Копаигородски ихатәы Telegram-канал аҟны.
"Шәача А-147 амҩаду хадаҟны лаҵара 1 азы ареверс ықәгахоит. Ари аԥхантәи ахсаала ахәҭак ауп акурорт аҟны амҩатә хырхарҭаз", -ҳәа иҩуеит иара.
Копаигородски иазгәеиҭеит, Каткова Шьель аҳабла иахьаҵанакуа амҩаду хадаҟны адгьылқәа ахьҳәазаз, арҽеиратә усурақәа рхыркәшара акагь шрыгым.
Лаҵарамзанӡа амҩа аҟны арҽеиратә усурақәа 32 рхыркәшара азгәаҭоуп, Лоо, Вардане рыҟны амҩаду аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рхыркәшара азгәаҭоуп мшаԥымза нҵәаанӡа, иара уаҟа ареверс ықәыргоит.
Адгьылҳәазара иахҟьаны афедералтә мҩаду Џьубга-Шәача ахәҭа бгеит - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.02.2023
Иҳәазаз адгьыл афедералтә мҩаду Џьубга-Шәача ахәҭа арбгеит
Ажәабжьқәа зегьы
0