Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Административтә зинеилагаразы ашьаусқәа ҩба хацыркуп

© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.05.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны атәылауаа ҩыџьа рганахьала фҩык аҭыԥҳацәеи ҩыџьа арԥарацәеи ашьыжь иаанкылан аихамҩатә цҳақәа рҟны аплакатқәа анхыршьуаз.
АҞӘА, лаҵара 4 - Sputnik. Аԥсны атәылауаа ҩыџьа рганахьала административтә зинеилагаразы (Азакәанеидкыла ахәҭаҷ 166, ахәҭа 1 инақәыршәаны) ашьаусқәа хацыркуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.
Аусбарҭа адыррала, аҿар ргәыԥ алахәылацәа аихамҩатә станциа "Гәыма" аихамҩацҳаҿы ашьыжь асааҭ 04:30 рзы иаанкылан.
Фҩык аҭыԥҳацәеи ҩыџьа арԥарацәеи ашьыжь аихамҩатә цҳақәа рҟны аплакатқәа хыршьуан.
Дара абарҭ аплакатқәа реиԥш зеиԥшыз хыршьуан Кәыдрытәи амҩадуи Воронов имҩаҿы игылоу аестакадақәа рҟынгьы.
Аҭыԥҳацәа рыҿцәажәара ашьҭахь рыҩныҟақәа иоушьҭын. Арԥарацәа рганахьала административтә ус хацыркын. Абри ашьҭахь даргьы рыҩныҟақәа рахь иоушьҭын.
Ажәабжьқәа зегьы
0