Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ростов ацәыргақәҵаҟны идырбахоит аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа

© SputnikПерсональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме
Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Арегионбжьаратә асахьаҭыхратә цәыргақәҵа "Юг России XIII: живопись, скульптура" мҩаԥысуеит Ростов-на-Дону рашәара 19 инаркны ԥхынгәы 15 рҟынӡа.
АҞӘА, рашәара 19 - Sputnik. Аԥсуа сахьаҭыхыҩцәеи аскульпторцәеи русумҭақәа дырбахоит "Юг России XIII: живопись, скульптура" ацәыргақәҵа аҟны, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны акультура аминистрра апресс-маҵзура.

Ацәыргақәҵа аҭааҩцәа алшара роуеит аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Витали Џьениа, Баҭал Џьопуа, Нугзар Логәуа, Амиран Адлеиба, Руслан Габлиа, Лаша Габелиа, Адгәыр Амԥар, Витали Қацәба, Аԥшьа Ҳагԥҳа, Мариа Делԥҳа, Диана Хынҭәԥҳа, Руслан Чхамалиа, Екатерина Гускова русумҭақәа рбара.

Ацәыргақәҵахь идәықәҵоуп асахьаҭыхыҩцәа аҵыхәтәантәи ҳәышықәса рыҩнуҵаҟа иаԥырҵаз 45 сахьеи хә-скульптураки.
Ажәабжьқәа зегьы
0