Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Аҧсны, 1920
Урыстәыла Донбасс имҩаԥнаго арратә операциа ҷыда
Урыстәыла Донбасс имҩаԥнагоит арратә операциа ҷыда, ДЖәРи ЛЖәРи иҟарҵаз аҳәарала. Владимир Путин Донецки Лугански жәлар рреспубликақәа рхьыԥшымра азхаиҵеит.

Абааӡатәымҩангага ӷба "Сиг" ааха аиуит Керчтәи аӡыбжьахала аҟны

© Sputnik / Алексей Мальгавко / Амедиаҵәахырҭахь аиасраГорода России. Керчь
Города России. Керчь - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, нанҳәа 5 – Sputnik. Урыстәылатәи абааӡатәымҩангага ӷба "Сиг" амшынтә дронқәа ржәылара иахҟьаны ааха аиуит Керчтәи аӡыбжьахала аладатәи ахәҭаҟны, аекипаж ԥырхага рмоуӡеит, абри атәы аанацҳауеит РИА Новости Новороссисктәи Амшынтә Аиқәырхаратә-кооординациатә центр адыррақәа шьаҭас иганы.
Аиҭакрақәа ҳәа акгьы ыҟам, аҭыԥаҟны игылоуп. Аекипаж рҭыԥаҟны иҟоуп. Ахагаӷбақәа ҩба азааигәара игылоуп. Аӷба кылжәоуп аӡыртәаҟны, амашьынатә ҟәшаҟны. Аӡы аҭалара иаҟәыҵит", - иҳәеит ахҭыс ахҳәаа азҭаз.
ААКЦ аҟны иазгәарҭеит, абылтәы аӡымҽхак ишалымлаз, Керчтәи аӡыбжьахала аладатәи ахәҭаҟны игылаз "Сиг" аиқәырхаратә уснагӡатәқәа уахынла ишымҩаԥыргаз, уажәазы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо. Абааӡатәымҩангага ӷба ажәлара аамҭазы иҭацәын.
Ажәабжьқәа зегьы
0